SponsorKliks, gratis sponsoren!

Passie- & Praiseconcert

Op 26 februari a.s. organiseert Kunst na Arbeid voor de eerste keer een praisedienst in de Dorpskerk in Hierden. Praisekoor Menorah uit Harderwijk zal deze avond medewerking verlenen. Het programma is inmiddels vastgesteld en kunt u hier vinden.

De dames W. Prophitius en J. Dooyweerd, die al 25 jaar oliebollen hebben gebakken voor de muziek, zijn door de voorzitter in het zonnetje gezet.

De voor 12 februari a.s. geplande praisedienst in de Dorpskerk in Hierden is verschoven naar 26 februari. Aan deze praisedienst zal ook het koor Menorah medewerking verlenen (zie agenda).

Tijdens de jaarvergadering van 25 november jl. is Margreet de Jager-Hop in het bestuur verkozen. Zij volgt Addy Franken op, die na verscheidene jaren als bestuurslid heeft bedankt. Verder is pagina toegevoegd met de logo's van onze hoofdsponsors en is de agenda bijgewerkt.