Logo CultuurkustKunst Na Arbeid is voor de jeugdopleiding aangesloten bij Cultuurkust. Dit is het regionale centrum voor cultuureducatie en amateurkunst. Cultuurkust beheert de gemeentelijke subsidies die er zijn voor muziekonderwijs. Deze subsidies gingen voorheen naar de muziekschool. Dit betekent dat het het muziekonderwijs via KNA gedeeltelijk gesubsidieerd is. Wilt u meer informatie over Cultuurkust, kijk dan op www.cultuurkust.nl.

De muzieklessen worden wekelijks gegeven op de locatie van de muziekvereniging. Tijdens de muziekles wordt er gebruik gemaakt van moderne lesmethode's en audiovisuele middelen. De mogelijkheden van internet worden op een verantwoorde wijze binnen het muziekonderwijs gehanteerd. De leerlingen worden opgeleid voor respectievelijk het A- t/m D-diploma (HaFaBra). Meer informatie over de jeugdopleiding van Kunst Na Arbeid staat in onze informatieflyer en onze welkomsbrief.

Wil je ook via Kunst Na Arbeid muziekonderwijs krijgen van Cultuurkust? Vul dan het inschrijfformulier op deze website in. Je kan je ook via deze website aanmelden voor een proefles!