Kunst Na Arbeid is voor de jeugdopleiding aangesloten bij Cultuurkust. Dit is het regionale centrum voor cultuureducatie en amateurkunst. Cultuurkust beheert de gemeentelijke subsidies die er zijn voor muziekonderwijs. Deze subsidies gingen voorheen naar de muziekschool. Dit betekent dat het het muziekonderwijs via KNA gedeeltelijk gesubsidieerd is. Wilt u meer informatie over Cultuurkust, kijk dan op www.cultuurkust.nl.

Logo TacT MuziekEén van de partijen die muziekonderwijs voor Cultuurkust verzorgt is TacT Muziek. Stichting TacT Muziek geeft het onderwijs aan de leerlingen van Kunst Na Arbeid. Het muziekonderwijs is eigentijds en wordt gegeven door enthousiaste vakbekwame docenten. Het muziekonderwijs voldoet aan landelijk gestelde richtlijnen en criteria voor (muziek)onderwijs, door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de landelijk erkende muziekbonden. De TacT-docenten hebben allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen, een zogenaamde VOG-verklaring.

De muzieklessen worden wekelijks gegeven op de locatie van de muziekvereniging. Tijdens de muziekles wordt er gebruik gemaakt van moderne lesmethode's en audiovisuele middelen. De mogelijkheden van internet worden op een verantwoorde wijze binnen het muziekonderwijs gehanteerd. De leerlingen worden opgeleid voor respectievelijk het A- t/m D-diploma (HaFaBra).

Naast het verzorgen van muziekonderwijs levert TacT Muziek ook andere diensten voor organisaties als muziekverenigingen, gemeentes en scholen. Meer informatie over TacT vind je op www.tactmuziek.nl en meer informatie over de jeugdopleiding van Kunst Na Arbeid staat in onze informatiefolder.

Wil je ook via Kunst Na Arbeid muziekonderwijs krijgen van TacT Muziek? Vul dan een inschrijfformulier in en stuur dit op naar het secretariaat. Je kan je ook via deze website aanmelden voor muziekles!