Privacybeleid

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Hierden, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kunst Na Arbeid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kunst Na Arbeid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier van onze secretaris.


Welkom op de jeugdpagina van Kunst Na Arbeid!

Opstaporkest KunstBendeDat de vereniging zich hard inzet voor de jeugd, is geen geheim. Er wordt dagelijks gewerkt aan een mooi orkest dat eenmaal per week samenkomt om samen muziek te maken. Door het harde werk van de afgelopen jaren is er bij KNA ook voor de jeugd meer aandacht gekomen en dit zien wij terug in de leden van het KunstWerk, die vervolgens weer doorstromen naar het A-orkest, waar zij na enige tijd mee kunnen spelen met de mooiste muziekstukken. Het KunstWerk oefent iedere maandagavond van 18:15 tot 19:15 in het Dorpshuis.

Na een tijd oefenen op maandag, geven we een schitterend concert waar je je familie, vrienden zult verrassen met jouw instrument! Naast dat je natuurlijk muziek maakt, zijn wij ook een échte vereniging. Dit betekent dat we jaarlijks meerdere keren gezellige uitjes organiseren. Hierbij kun je denken aan een kerstdiner, een uitje naar bijvoorbeeld het Klimbos, enzovoorts enzovoorts.

  • Samen muziek maken op iedere maandag, van 18:15 tot 19:15
  • Meerdere uitjes per jaar
  • Meerdere optredens per jaar

Lijkt het ook jou leuk om mee te spelen in de beste muziekvereniging uit de buurt? Neem dan gerust contact op met Debby Karssen of Annemieke Klaassen, de jeugdcoördinatoren bij onze vereniging. Uiteraard kun je altijd een keer langskomen!

Benieuwd wat er zich afspeelt bij de jeugd? Zie hieronder onze blogberichten!


Jeugd Nieuws