Als u Kunst Na Arbeid financieel wilt ondersteunen dan kunt u een gift overmaken ons rekeningnummer NL 61 RABO 0387559450. Wilt u de vereniging echter voor langere tijd financieel ondersteunen, dan kan dit door lid te worden van de "Club van 100" (zie onder) of door vriend van KNA te worden. U kunt dan zelf een bedrag bepalen waarmee u KNA jaarlijks wilt ondersteunen en ontvangt dan 2 maal per jaar via e-mail ons verenigingsblad "De Opmaat", zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten. U kunt uw jaarlijkse gift zelf per 1 maart op genoemd rekeningnummer overmaken onder vermelding van “Vrienden van KNA”. U kunt ons ook machtigen zodat wij jaarlijks per 1 maart een vast bedrag van uw rekening mogen incasseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.