Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Kunst Na Arbeid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje/bedrijfslogo en/of via koppeling op de website van de vereniging, Facebook, Twitter.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kunst Na Arbeid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam;
  • E-mailadres;
  • Bedrijfslogo.

Uw persoonsgegevens worden door Kunst Na Arbeid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.