Nog niet gepubliceerd

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Kunst Na Arbeid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kunst Na Arbeid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Kunst Na Arbeid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.