Tijdens de feestelijke bijeenkomst van afgelopen zaterdagmiddag was er nog een geweldige verrassing. Arthur Woensdregt, directeur van Rabobank Randmeren, was deze middag aanwezig om de vereniging een cheque te overhandigen van maar liefst €7.500. Wat een prachtig bedrag! Kunst Na Arbeid krijgt deze gift uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Randmeren voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Momenteel krijgt een groot aantal leerlingen via Kunst Na Arbeid muziekles en we willen deze leerlingen graag een instrument in bruikleen geven. Deze gift van de Rabobank is hierbij zeer welkom. Hartelijk dank Rabobank Randmeren. We zijn hier erg blij mee.

stimuleringsfonds