Tijdens het nieuwjaarsdiner van muziekvereniging Kunst Na Arbeid op 16 januari jl. is Gerrit Hop gehuldigd, omdat hij al 70 jaar muzikant is. Na enkele lovende woorden van voorzitter Willemijn Hop overhandigde zij hem de oorkonde ter herinnering aan dit jubileum. Gerrit's vrouw Jannie mocht hem vervolgens het gouden insigne met 3 zirkonia's van de KNMO opspelden. Ook Gerrit Dooijeweerd werd deze avond in het zonnetje gezet. Hij is inmiddels 60 jaar muzikant, dus ook voor hem lovende woorden van de voorzitter, een oorkonde en een gouden speld (met 2 zirkonia's).

Behalve de beide Gerrit's zijn deze avond maar liefst 6 andere leden gehuldigd. Jacqueline Hüther, Marlies Beelen en Jonathan van Dalen ontvingen een zilveren insigne (met bijbehorende oorkonde) vanwege hun 25-jarig jubileum. Omdat ze al (ruim) 12,5 jaar muzikant zijn kregen Meredith Hermes, Wendy Mulder en Thomas van Veen een bronzen insigne (eveneens met bijbehorende oorkonde).

Op onderstaande foto schitteren de jubilarissen (van links naar rechts en van boven naar beneden): Meredith Hermes, Gerrit Dooijeweerd, Jacqueline Hüther, Gerrit Hop, Wendy Mulder, Thomas van Veen, Jonathan van Dalen en Marlies Beelen.

jubilea