In verband met het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Muziekvereniging Kunst Na Arbeid aan de hand van een checklist van de Stichting AVG voor Verenigingen een privacybeleid opgesteld. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze secretaris.